Våra tjänster

Vår verksamhet omfattar el, tele och data. Dessa olika verksamhetsgrenar integreras allt mer i de olika projekt Horney & Rosengren EL AB utför. Det är då en styrka att kunna ta totalansvar. Vi utför elarbeten och installationer i allt från slott till koja.

Ny/om/tillbyggnad

Vår huvudsakliga inriktning inom nybyggnation/ombyggnation är villor, industrilokaler, kontorslokaler, hotell samt jordbruksfastigheter.

Service

Vi vill kunna ge våra kunder snabb och säker service inom alla de olika områden vi verkar.

Kommunikation

Inom tele och data är vi heltäckande där vi både installerar samt utför service på anläggningar.

Industri

Installationerna kan omfatta kraft och belysning, teletekniska anläggningar samt styr- och övervakningssystem inom såväl fastigheter som produktion.